Naše nabídka

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatelů služeb portálu www.VestbazKaret.cz

 

Tato pravidla specifikují a upřesňují práva a povinnosti související s ochranou osobních údajů pro provozovatele portálu www.VestbazKaret.cz, kterým je společnost Novakorn s.r.o. se sídlem Salvátorská 931/8, Praha 1, IČ: 05647002 (dále jen „provozovatel“, „správce“) a pro uživatele služeb portálu www.VestbazKaret.cz (dále jen „uživatel“, „zákazník“).

 

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Objednáním nebo využitím některé ze služeb poskytovaných na portále www.VestbazKaret.cz, dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu těchto poskytnutých údajů (Jméno, Příjmení, Pohlaví, E-mail, Heslo, Datum narození, Adresa bydliště, Telefon). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uživatel uděluje dobrovolně. Za souhlas je považováno vyplnění těchto osobních údajů při registraci na portálu provozovatele a dokončení registrace odesláním těchto údajů prostřednictvím elektronického formuláře provozovateli.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace zákazníků pro potřeby registrace k poskytování nabízených služeb na portálu www.VestbazKaret.cz a jsou zpracovávány elektronickou cestou a uloženy na serverech provozovatele.

 

Správce nepředá osobní údaje třetím osobám a jejich zpracování provádí pouze po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s poskytováním služeb.

 

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je povinné z důvodu charakteru poskytovaných služeb, v případě odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka nemůže provozovatel danou službu poskytnout.

 

Uživatel může kdykoliv požádat správce o poskytnutí informací souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

 

Uživatel může kdykoliv požádat o opravu osobních údajů zpracovávaných správcem za účelem poskytování nabízených služeb.

 

Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, v tomto případě bere na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu dojde k ukončení, poskytovaní služeb na straně správce a provozovatele.

 

Pro využití práv uživatele je jako kontaktní adresa určen e-mail: helpdesk(at)vestbazkaret.cz

 

Tyto pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

 

V Praze dne 1. 3. 2017


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

ZAPLATIT HOVORNÉ